With the exception of independent contractors, applicants for this role will be engaged through Randstad company. When making this application your details will be automatically shared with Randstad company for registration with them, who may also contact you about other opportunities with other clients.

Philips

UI Designer (MMI standaardisatie voor tunnels)

Posted Dec 27, 2022
Project ID: PHILJP00025556
Location
Eindhoven, Noord Brabant
Hours/week
16 hrs/week
Timeline
11 months , 4 weeks
Starts: Mar 1, 2023
Ends: Feb 29, 2024
Payrate range
50 - 72 €/hr

Project:


Het project opereert binnen het kader van de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) van Rijkswaterstaat, de uitwerking van wet- en regelgeving. De Tunnelstandaard is opgesteld om eenheid te krijgen in veiligheidsnormen, -voorzieningen en software besturing voor tunnels opgenomen in het hoofdwegennet, en is de standaard voor alle toekomstige en te renoveren rijkstunnels in Nederland.Een belangrijk deel van de Landelijke Tunnelstandaard is de technische standaard. Hiermee worden de functionele eisen, processen, het ontwerp en de inrichting van tunnels gelijkgetrokken. De scope van de tunnelstandaard is vooral de tunnel technische installatie, en de interactie met de tunneloperator. Maar ook de bijbehorende processen en organisatie waarin de techniek wordt gebruikt en beheerd komen aan bod. Daarnaast worden nadrukkelijk de raakvlakken met civiele techniek, operationeel verkeersmanagement, koppeling met de verkeerscentrale, etc. beschreven.Philips Innovation Services is betrokken bij het technische deel van de Tunnelstandaard van Rijkswaterstaat. Het projectteam maakt deel uit van het tunnelteam van RWS, draait mee in alle werkzaamheden, en heeft daarnaast als specifieke taak het onderhouden van de standaard en ontwerpprincipes voor tunnel technische installaties. Daarnaast ondersteunt het projectteam tunnelprojecten bij het toepassen van de standaard en de ontwerpprincipes.Functie:


De UI-Designer draagt bij aan het onderhoud en uitbreiden van de specificaties en het basisontwerp voor de MMI (Mens Machine Interface) van de tunnelbesturing. Bij MMI moet in dit verband gedacht worden aan de middelen die de wegverkeersleider in een verkeerscentrale gebruikt om te interacteren met het tunnelsysteem. Meer specifiek zijn die middelen o.a. een grafische userinterface, een bedieningstableau; en een videowand voor CCTV (closed circuit television).De UI-designer zorgt (met een specialist van RWS) voor de specificatie van de interface met de tunneloperator, en voor een basisontwerp van de graphics van de UI elementen.


Hij/zij doorgrondt de complexiteit en de samenhang (integraliteit) van de tunnelstandaard.


Hij/zij is samen met de overige software engineers en systeemarchitecten de hoeder van de tunnelstandaard en ziet toe op de juiste toepassing van de tunnelstandaard in aan te leggen of aan te passen tunnels door mee te werken aan reviews.Taken van de software engineer:


 • Bijdragen aan het beheer van de Basis Specificatie MMI (BSMMI) en Basis Ontwerp MMI (BOMMI) door het verwerken van de resultaten van de praktische toepassing van de tunnelstandaard in tunnelprojecten, via updates van de standaard.


 • Het adviseren bij wijzigingsverzoeken voor aanpassing en uitbreiding van het MMI deel van de tunnelstandaard en het gecontroleerd doorvoeren van geaccordeerde wijzigingen.


 • Specialistische advisering en ondersteuning van tunnelprojecten en tunnelbeheerders bij het correct toepassen van het MMI deel van de tunnelstandaard.


 • Meewerken aan reviews bij de tunnelprojecten door het inhoudelijk beoordelen van vraagspecificaties, ontwerpdocumenten, integratiedocumenten, testdocumenten, deelplannen (RAMS, Verificatie & Validatie, testplannen, onderhoudsplannen), etc. gericht op de borging van de samenhang en de correcte toepassing van de architectuurprincipes die ten grondslag liggen aan de tunnelstandaard.Profiel:


 • Ervaring in alle aspecten van UI ontwikkeling (specificatie, ontwerp);


 • Analytisch werk- en denkniveau, op HBO-niveau;


 • Interesse in techniek en de interactie met de gebruiker;


 • Gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen;


 • Klantgericht;


 • Teamspeler;


 • Flexibel, qua concepten, maar ook in ?alles willen oppakken?;


 • Ervaren in Java, om onze tunnelsimulator verder uit te bouwen en te onderhouden


 • Ervaring met Adobe Photoshop;


 • Ervaring met XAML designs is een pre;


 • Communicatief vaardig;


 • Vloeiend Nederlands in woord en schrift;


 • Kan plannen en organiseren;


 • Senior in ervaring en optreden;


 • Netwerkvaardig;


 • Toekomstvisie.

Similar projects

+ Search all projects