With the exception of independent contractors, applicants for this role will be engaged through Randstad company. When making this application your details will be automatically shared with Randstad company for registration with them, who may also contact you about other opportunities with other clients.

Philips

Quality Engineer (Freelance)

Posted Jan 21, 2021
Project ID: PHILJP00022567
Location
Drachten
Duration
2 months
(Jan 14, 2021 - Mar 31, 2021)
Hours/week
40 hrs/week
Payrate range
33 - 53 €/hr

Doel:

Het doel van de functie is om te komen tot technisch beheerste processen met het streven naar constante verbetering, om te bewerkstelligen dat het vereiste kwaliteitsniveau bereikt wordt. Essentieel in deze functie is om vanuit kennis van processen, producten, middelen en mensen het Product Creatie Proces vanuit kwaliteitsperspectief te beïnvloeden. Dit door bij het ontwerpen en ontwikkelen van de processen, producten en middelen rekening te houden met de kwaliteitspunten. Verder vraagt het ondersteunen van processen, producten, middelen en mensen een groot deel van de functie. Het is van belang om de Mini Company’s te coachen bij het beheersen en verbeteren van hun werkzaamheden. Dit alles binnen de randvoorwaarden van de Ondersteunende Groep en eigen discipline.


Kennis:

Philips Drachten is een innoverende organisatie, er wordt van je verwacht de eigen afdeling en teams te kennen. Maar ook alles binnen een groter geheel te kunnen plaatsen, de eigen organisatie, Philips. Onderstaande kennis is vereist om binnen het eigen team en afdeling te functioneren maar wanneer nodig ook over grenzen heen te kijken en “out-of-the-box” te kunnen denken.


Organisatorisch

 • Structuur van Philips Drachten
 • Businessprocessen van Philips Drachten


Functioneel en Technisch

 • Kwaliteitsinformatiesystemen (CAM Q, SPC Module, Q Disco, ISOware, etc.)
 • Opstellen van kwaliteitsbouwwerken
 • Proces Capability Studies
 • Productieprocessen en ver- en bewerkingsmethoden van grondstoffen en materialen
 • Product Creatie Proces en daarbij horende instrumenten zoals FMEA, DFA en Design of Excellence
 • Lean manufacturing
 • Flow productie (TPM, JIT, Andon, Poke Yoke, Quick Change Over, etc.)


Vaardigheden:

In de functie zijn sociale en communicatieve vaardigheden van groot belang. Er wordt in en met een teams samengewerkt waarbij je andere teams coacht en ontwikkeld. Het is cruciaal om je kennis en informatie te kunnen delen met anderen. Hiervoor is een werkelijk open houding noodzaak. Het oprecht luisteren naar mensen, doorvragen, omgaan met verschillen, inzicht in besluitvorming, het eigenbelang op kunnen offeren voor het groter belang. Open staan voor feedback en kritiek en hier niet negatief door laten beïnvloeden. Het kunnen beargumenteren en overtuigend brengen van het eigenbelang. Weten dat mensen niet te sturen zijn, maar slechts te inspireren of motiveren.

 • Uitstekend Nederlands mondeling en schriftelijk
 • Goed Engels mondeling en schriftelijk
 • Redelijk Duits mondeling en schriftelijk
 • Verkrijgen en verwerken van informatie
 • Analyseren en omzetten in bruikbare kennis
 • Kennis borgen in organisatie, doorleren naar anderen
 • Opbouwen van eigen netwerk
 • Helikopterview


Verantwoordelijkheden:

Met het team ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Ondersteunende Groep en de ontwikkeling van de Mini Company’s. Je schept de juiste randvoorwaarden waarbinnen de Mini Company’s kunnen functioneren. Jijzelf bent verantwoordelijk voor alle kwaliteitsaangelegenheden en het doorleren van de benodigde kennis.

 • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsinformatie systemen (ISOware, CAM Q, Q Disco, ISOaudits)
 • Functioneren van Ondersteunende Groepen en Mini Company’s
 • Product Creatie Proces en kwaliteitsbouwwerken
 • Opleiden kwaliteitsassistent

Similar projects

+ View all projects