Philips

Installatie Verantwoordelijke

Posted Jun 22, 2018
Project ID: PHILJP00017645
Location
Eindhoven , Noord Brabant
Duration
1 year (Jul 2, 2018 - Jun 30, 2019)
Hours/week
20 hrs/week
Payrate range
Unknown
Installatie Verantwoordelijke.

Het is een zeer uiteenlopend takenpakket met toezicht
op werkverantwoordelijken, projectleiders, uitvoerenden en gebruikers.

Volgens NEN3140 zijn dit de taken van een Installatieverantwoordelijke:
De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor
— de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen;
— het in stand houden van de veiligheid van elektrische installaties en
elektrische arbeidsmiddelen, door regelmatige inspecties en tijdig herstel
van gevonden gebreken;
— het opzetten van een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch
gevaar;
— het vaststellen van procedures voor bediening van de installatie;
— het goedkeuren van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden,
maar niet hoe om te gaan met de werkrisico’s;
— het toestemming geven voor de aanvang van werkzaamheden.
Hiervoor heb je nodig en dit is dus onderdeel van het takenpakket:
Informatie over de elektrische installatie moet actueel en beschikbaar zijn.
Voorbeelden van actuele informatie zijn:
— schema’s;
— tekeningen;
— montage-instructies;
— gebruiksaanwijzingen;
— bedieningshandleidingen.
Voor de noodzakelijke schema's en tekeningen zie de desbetreffende
normen, zoals NEN 1010 en NEN-EN-IEC 60204-1.
Ook:
De installatieverantwoordelijke moet bepalen en met redenen omkleed
vastleggen:
a) de te inspecteren elektrische installaties of delen daarvan,
b) de uit te voeren inspecties,
c) de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties,
d) de representatieve steekproef en
e) waar noodzakelijk, de meetmethoden en instrumenten die worden
gebruikt bij de inspectie. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
voorschriften van de fabrikant van het elektrisch materieel.
De inspectie van installaties moet bestaan uit een visuele inspectie en
metingen en beproevingen.

In 2018 20 uur per week.
In 2019 16 uur per week
Sign up for new opportunities

Similar projects

+ View all projects